Alternatywne formy pozyskiwania kapitału


Pozyskanie kapitału jest bardzo ważne dla firm, ponieważ umożliwia dokonanie inwestycji, które prowadzą do rozwoju firmy i umożliwiają wypracowanie większego zysku.

Alternatywne formy pozyskiwania kapitału

Pozyskanie kapitału jest bardzo ważne dla firm, ponieważ umożliwia dokonanie inwestycji, które prowadzą do rozwoju firmy i umożliwiają wypracowanie większego zysku.

Problem niedokapitalizowania przedsiębiorstw dotyczy w głównej mierze małych i średnich firm, bowiem inwestorzy nie wykazują zainteresowania nimi. Alternatywą dla kredytu bankowego są fundusze kapitałowe na rozwój firmy, które finansują podmioty w początkowej fazie działalności lub angażują się w firmy o ustalonej już pozycji rynkowej.

Dokonanie inwestycji w tych przypadkach polega na dostrzeżeniu potencjału wzrostu kapitałowego oraz na podjęciu ryzyka inwestycyjnego. Fundusze kapitałowe mają za zadanie wspomóc podmiot gospodarczy w fazie, w której najbardziej potrzebuje on zastrzyku kapitałowego.

Istotne dla takiego finansowania jest posiadanie dobrego projektu, a także umiejętność zarządzania, charakteryzująca się dobrze określonymi celami strategicznymi. Jedną z alternatywnych form finansowania inwestycji są fundusze mezzanine.

Pojęcie mezzanine pochodzi z języka francuskiego i oznacza półpiętro. Jest to forma finansowania tymczasowego, pomostowego do czasu znalezienia długoterminowych i bardziej stabilnych metod. Jednym z elementów jest dług, czyli udzielenie pożyczki lub wykup wyemitowanych przez nią obligacji.

Drugim elementem jest współudział finansowy pożyczkodawcy w strukturę własnościową firmy. Wówczas strona finansująca staje się współwłaścicielem podmiotu, którego rozwój finansuje. Dzięki temu posiada realne zabezpieczenie udzielonego finansowania kapitałowego. Ponadto partycypuje w zyskach i jest żywo zainteresowana rozwojem.

Dalszą drogą pozyskiwania kapitału jest poszukiwanie funduszy przez podmioty o ugruntowanej już pozycji rynkowej. Dopuszczenie do finansowania dalszego rozwoju firmy łączy się jednak z koniecznością podzielenia się wpływami w spółce.

W tego typu inwestycjach ważne jest trafne określenie perspektywy, w której to fundusz wyjdzie z inwestycji, czyli sprzeda udziały z pokaźnym zyskiem.