Fundusze europejskie dla małych i średnich firm na lata 2007-2013


W tej grupie powstały trzy rodzaje pomocy: horyzontalna, regionalna i sektorowa.

Fundusze europejskie dla małych i średnich firm na lata 2007-2013

W tej grupie powstały trzy rodzaje pomocy: horyzontalna, regionalna i sektorowa.

Pomoc horyzontalna – przeznaczona jest dla wszystkich przedsiębiorców pracujących w dziedzinach: ochrona środowiska i oszczędność energetyczna, badania i rozwój, inwestycje itp. Fundusz ten ma przyczynić się do: ograniczenia bezrobocia, ochrony środowiska, podwyższenia kwalifikacji zawodowych, podwyższenia konkurencyjności na rynku. Możliwe jest finansowanie szkoleń, badań i rozwoju, zatrudnienia i ochrony środowiska.

Pomoc regionalna – przeznaczona jest dla najuboższych regionów, jego celem jest pobudzenie rozwoju ubogich obszarów i zrównoważenie rozwoju regionów UE. Wyróżnia się kilka rodzajów pomocy regionalnej: operacyjną, na inwestycje, na tworzenie nowych miejsc pracy, na realizację dużych projektów inwestycyjnych.

Pomoc sektorowa – ma na celu wsparcie branż tradycyjnych m.in. górnictwa, hutnictwa, przemysłu stoczniowego. Dotyczy ona łagodzenia negatywnych skutków wynikających ze zmian przeprowadzonych w tych branżach. Adresowana jest do określonej grupy podmiotów, np. motoryzacyjny, hutnictwa żelaza i stali, węglowy, włókien syntetycznych, stoczniowy. Środki z tej grupy przydzielane są wg tzw. „mapy pomocy” zwanej także „mapą pomocy regionalnej”. Generalnie są to procentowe progi maksymalnej pomocy finansowej dla małych, średnich i dużych firm przyjęte przez Komisję Europejską. W zależności od zamożności regionu i wielkości firmy wynoszą one od 30-70 %