Pozyskiwanie środków na inwestycje


Najbardziej powszechnym źródłem pozyskania środków na inwestycje w firmie jest bankowy kredyt inwestycyjny. Obecnie banki oferują wiele możliwości kredytowania inwestycji, a wysokość zaciąganych kredytów sięgać może nawet kilku milionów złotych.

Pozyskiwanie środków na inwestycje

Najbardziej powszechnym źródłem pozyskania środków na inwestycje w firmie jest bankowy kredyt inwestycyjny. Obecnie banki oferują wiele możliwości kredytowania inwestycji, a wysokość zaciąganych kredytów sięgać może nawet kilku milionów złotych.

W praktyce szanse na otrzymanie tak dużego kredytu mają jedynie firmy posiadające duże zabezpieczenie majątkowe oraz działające wiele lat, mające ugruntowana pozycje na rynku.

Środki finansowe z kredytu mogą być przeznaczone np. na zakup lokalu dla firmy, maszyn i urządzeń do produkcji lub konieczne oprogramowanie. Najczęściej banki udzielają kredytów inwestycyjnych na 5-10 lat, ale istnieją takie, które wydłużają spłatę kredytów nawet do 25 lat.

Przyjmuje się standardowo, że okres kredytowania nie może przekroczyć okresu amortyzacji kredytowanego przedmiotu, ale jeśli istnieje stosowne zabezpieczenie np. hipoteczne, banki mogą znacząco wydłużyć okres kredytowania. Alternatywnym sposobem pozyskania środków jest tzw. leasing. Rozważając konieczność zakupu dla firmy samochodu, komputerów lub innego sprzętu biurowego, linii produkcyjnej lub nieruchomości należy wziąć pod uwagę dwie opcje: kredyt bankowy lub leasing.

W leasingu rozróżnia się dwie podstawowe formy – leasing finansowy zwany kapitałowym oraz leasing operacyjny. Kredyt bankowy i leasing finansowy mają wiele wspólnych cech.

Przedmiot leasingu finansowego staje się od razu własnością leasingobiorcy, a kosztem staja się odpisy amortyzacyjne oraz odsetki. W tym wypadku przedmiotem leasingu mogą być jedynie środki trwałe. Natomiast w przypadku leasingu operacyjnego przedmiot leasingu pozostaje własnością leasingodawcy.

Taka konstrukcja jest dla przedsiębiorcy znacznie korzystniejsza z punktu widzenia kosztów uzyskania przychodu, w które wlicza raty leasingowe płacone leasingodawcy i tym samym wykazuje mniejszy zysk.