Jak pozyskać dotacje na założenie firmy


Pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej jest procesem wieloetapowym i często bardzo skomplikowanym.

Jak pozyskać dotacje na założenie firmy

Pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej jest procesem wieloetapowym i często bardzo skomplikowanym. Pierwszym krokiem na tej drodze jest poszukiwanie możliwości finansowania. Bezpłatnych porad można zasięgnąć w Punktach Konsultacyjnych, a wnioski składa się w Regionalnej Instytucji Finansującej w danym województwie.

Ponadto organizowanych jest wiele szkoleń pozwalających rozszerzyć wiedzę na ten temat.

W głównej mierze środki na założenie własnej firmy służą osobom zaradnym, odważnym, pracowitym i chcącym się rozwijać. Jednym ze źródeł pozyskania środków na własną działalność są fundusze dostępne z Urzędach Pracy. Każdy z nich może mieć własne zasady i wymagania w tym zakresie, jednakże prawidłowe wypełnienie wniosku jest konieczne w każdej sytuacji.

Wniosek może zawierać wiele pytań na temat planowanej działalności oraz pytania dotyczące osoby starającej się o dotację. Może być jednak sformułowany w sposób odmienny i wówczas zarys przyszłej działalności trzeba przedstawić w oddzielnym dokumencie tzw. biznesplanie. Sporządzenie takiego dokumentu, nawet jeśli nie jest wymagane, często okazuje się bardzo pomocne i może zwiększyć szanse na otrzymanie dotacji.

Wypełniając wniosek można również skorzystać z pomocy doradców lub firm konsultingowych, ale w przypadku pozyskiwania środków na start dla małej firmy, nie jest to konieczne. Ponadto poprawne, samodzielne wypełnienie wniosku jest lepiej widziane przez komisje oceniającą.

Wzory wszelkich dokumentów jakie trzeba złożyć można pobrać ze strony internetowej Urzędu Pracy lub bezpośrednio w ich siedzibach.

Wszelkie informacje dotyczące wypełniania dokumentów można uzyskać u pracowników UP, ale przede wszystkim trzeba bardzo uważnie przeczytać regulamin przyznawania środków. Taki regulamin powinien znajdować się w każdym urzędzie.