Inne metody pozyskiwania kapitału


W dobie zaostrzenia warunków uzyskania kredytu kapitałowego firmy sięgają do alternatywnych form dokapitalizowania. Wybór formy finansowania inwestycji ma wpływ na kształt struktury bilansowej /pasywów/, bowiem środki te są źródłem finansowania aktywów.

Inne metody pozyskiwania kapitału

W dobie zaostrzenia warunków uzyskania kredytu kapitałowego firmy sięgają do alternatywnych form dokapitalizowania. Wybór formy finansowania inwestycji ma wpływ na kształt struktury bilansowej /pasywów/, bowiem środki te są źródłem finansowania aktywów.

Zarządy spółek i współpracownicy zainteresowani są różnego rodzaju kapitałem w zależności od wielkości firmy i fazy rozwoju. firmaMogą to być np. akcje, obligacje lub bony komercyjne, może to być również inwestor, który zainwestuje własne środki.

Można także skorzystać z pomocy funduszy Venture Capital, Private Equity lub Business Angel . Rozpatrują taką ewentualność należy mieć na uwadze różne czynniki, które muszą być spełnione, aby otrzymany kapitał dawał spodziewany zysk i zaspokajał wymagania inwestora.

Leasing jako jedna z form finansowania nie daje pełnej satysfakcji w przypadku dużych potrzeb finansowych, przekraczających znacznie kapitał, jaki można pozyskać za pomocą tej formy. Dodatkowo dochodzą duże koszty obsługi. Mało znaną, ale bardzo dogodną formą finansowania jest forfaiting i faktoring. Jednak inwestorzy zanim zdecydują się na tego rodzaju sposób finansowania, przeprowadzają dokładną analizę finansową przedsiębiorstwa, chcąc ograniczyć swoje ryzyko.

Bardziej restrykcyjne są również wymogi stawiane dłużnikom. Możliwa jest również emisja akcji na rynku, ale skutkować może częściową utratą kontroli nad własnością przedsiębiorstwa. W ostatnim czasie sytuacja gospodarcza nie sprzyja jednak wyborowi tej formy pozyskiwania kapitału.

Firmy wykazujące dużą innowacyjność i potencjał wzrostu mają duże szanse na formę finansowania funduszy Venture Capital, szczególnie branża informatyczna, telekomunikacyjna oraz usługi internetowe. Wymaga to jednak opracowania gruntownego planu rozwoju firmy. Od kilku lat w Polsce istnieją prywatni inwestorzy, nazywani Aniołami Biznesu, którzy ryzykują swoje środki w ciekawe przedsięwzięcia gospodarcze, głównie w fazie wczesnego rozwoju.